21-Mar-01 Melbourne, VIC, Australia Rod Laver Arena
08-Jul-01 Montreux, Switzerland Stravinsky Auditorium
12-Aug-01 Springfield, IL, USA Illinois State Fair
05-Oct-01 Spokane, WA, USA Spokane Arena